RICKARD PERSSON

Om Rickard

Rickard Persson är föreläsare, pedagog och musiker. Med sin kunskap och kompetens inom personlig utveckling och självledarskap, föreläser han om hur man skapar förutsättningar för att lyckas, även i våra misslyckanden, om mod, rädsla, mentala och icke mentala strategier.

Rickard använder olika exempel på de svårigheter och utmaningar han själv har övervunnit för att visa hur vi kan bryta ned egna begränsningar med hjälp av högt satta mål.

Gitarren – Ett sätt att hålla drömmar vid liv


1996 förlorade Rickard sin syn samt höger hand i en sprängolycka.
Helt blind och med endast fyra fingrar var han tvungen att möta livet igen. Han gjorde ett val. Med i sitt beslut kom gitarren och blev en symbol för att hålla drömmar vid liv. Trots blödande fingrar och det tillsynes omöjliga i sin situation började Rickard prova sina möjligheter för att hitta tillbaka till musiken och livet igen.

"En gitarr och endast fyra fingrar. Det var ögonblicket då jag slutade lyssna på andras åsikter, kastade rationaliteten åt sidan, tog gitarren och gav mig ut på resan tillbaka till musiken."

Rickards föreläsningar

Vårt rationella tänkande leder oss ofta endast till en viss punkt och vi kan känna oss begränsade i det. Men har vi verkligen utforskat alla våra möjligheter? Vad är verklig personlig utveckling och hur hanterar vi livets utmaningar i alla dess former?
Att vara närvarande har många fördelar, men hur kan vi utöva och uppnå det?
Vad är "Heart intelligence"? Och hur hittar man balansen mellan ett ständigt arbetande sinne och ett tillstånd av vila i tystnad?

I sina föreläsningar tydliggör och granskar Rickard strategier inom dessa områden vilket hjälper dig att uppnå dina mål, personlig utveckling, samt psykologisk och beteendemässig kunskap som hjälper dig inom ditt livsområde.

Musik

Den musik Rickard skriver och spelar är ofta en del i hans presentationer. Ett uttryck för vikten av att sikta högt och hålla drömmar vid liv.

Vill du bli inspirerad? gör ert event till en verkligt inspirerande upplevelse. Boka Rickard i kontaktformuläret nedan.

Hur hittar man hela vägen, utan att se?

Hur hittar du till kontoret utan att bli påkörd av tåget, sammtidigt undvika en hagelstorm och att gå vilse och ändå komma i tid till just det där mötet?